VÅRA LÖSNINGAR FÖR FÖRSVARSMARKNADEN OCH DEN CIVILA MARKNADEN

VÅRA LÖSNINGAR FÖR AMMUNITION AV MEDIUMKALIBER OCH STOR KALIBER

EURENCO designar, utvecklar och tillverkar sprängämnen (konventionella och okänsliga), krut (enkel bas, multibas och LOVA) och drivmedelsladdningar (modulära laddningar, bleed-bas och nitrofilm) för artilleri, tank, granatkastare, medelkaliber och marinammunition.

VÅRA LÖSNINGAR FÖR MISSILSTRIDSSPETSAR, BOMBER OCH TORPEDER

EURENCO designar, utvecklar och tillverkar explosiva laddningar för missilstridsspetsar, bomber och penetreringsapparater, torpeder och ammunition under vattnet, samt för booster och sprängladdningar för rivningsarbeten.

VÅRA LÖSNINGAR FÖR AMMUNITION AV MEDIUMKALIBER OCH LITEN KALIBER

EURENCO designar, utvecklar och tillverkar krut för enkel bas och flerbas (sfäriskt och extruderat) för ammunition med liten kaliber för försvar, jakt och sport.

VÅRA BRÄNSLELÖSNINGAR

VeryOne är en filial till koncernen EURENCO och de är specialiserade på utveckling, produktion och försäljning av NEH ”Cetane Improver” och bränsletillsatser över hela världen.

För mer information gå till www. VeryOne.com

 

VÅRA LÖSNINGAR FÖR GRUVDRIFT OCH OLJEBORRNING

EURENCO designar, utvecklar och tillverkar sprängämnen för oljeborrning och hydraulisk frakturering (perforeringsladdningar) och för gruvdrift (shocktube och mini-boosters).

EURENCO PÅ INSIDAN