EURENCO-NYHETER

Undertecknande av ett avtal mellan ArianeGroup, EURENCO och Roxel.

Undertecknande av ett avtal mellan ArianeGroup, EURENCO och Roxel.

Undertecknande den 8 november – inom ramen för DGA – av ett avtal mellan ArianeGroup, EURENCO och Roxel om gemensam förvaltning av forskningsarbete på området energimaterial för försvaret, i syfte att dra nytta av synergieffekter och optimera effektiviteten i FoTU-budgetarna.

ANDRA NYHETER

Suzanne KUCHAREKOVA MILKO blir vice VD för EURENCO

Suzanne KUCHAREKOVA MILKO blir vice VD för EURENCO

Suzanne KUCHAREKOVA MILKO börjar på EURENCO som vice verkställande direktör med ansvar för det allmänna rådet och koncernstödet den 1 oktober 2021. Suzanne KUCHAREKOVA MILKO har en masterexamen i...