Eurenco news

Suzanne KUCHAREKOVA MILKO blir vice VD för EURENCO

Suzanne KUCHAREKOVA MILKO börjar på EURENCO som vice verkställande direktör med ansvar för det allmänna rådet och koncernstödet den 1 oktober 2021.

Suzanne KUCHAREKOVA MILKO har en masterexamen i antik historia från Jean Monnet-universitetet i Saint-Etienne och fick sin CAPES i historia-geografi 2003. Hon undervisade mellan 2003 och 2009 innan hon började på Institut d’Etudes Politiques de Grenoble och sedan på Ecole Nationale d’Administration (ENA – Marie Curie Graduating Class), där hon tog examen 2012.

Mellan 2013 och 2016 var hon domare i ekonomiska frågor vid Chambre Régionale des Comptes d’Auvergne-Rhône-Alpes med ansvar för granskning av lokala utvecklingsprojekt och halvoffentliga företag i Auvergne. Som föredragande vid Cours des comptes, det högsta organet för granskning av användningen av offentliga medel i Frankrike, har hon ansvarat för utvärderingen av den offentliga politiken för ungdomars tillgång till arbete, men också av politiken för turism. Hon var också ansvarig för Unescos revisionsuppdrag för personalfrågor, som sköttes av revisionsrätten.

År 2017 började hon arbeta för Agence des participations de l’Etat (APE) och ansvarade för övervakningen av företag inom marin- och fordonsindustrin. Hon blev medlem av styrelsen för Grand Port Maritime du Havre (2017) och Chantiers de l’Atlantique (2018).

In 2019, she took up the position of Secretary-General of the APE. Hon ansvarade för de institutionella förbindelserna med den franska statliga aktieägaren och alla övergripande frågor som rörde portföljen (aktieinnehav för anställda, styrning, ersättning…) och såg med sitt team till att genomföra kapitaltransaktionerna i portföljens företag. Hon var ansvarig för att formalisera den franska regeringens politik för socialt och samhälleligt ansvar (CSR), dess genomförande av portföljbolagen och överensstämmelsen mellan de åtaganden som gjorts och målen för minskning av koldioxidutsläpp i Parisavtalet.

År 2020 blev hon statens representant i styrelsen för RATP-gruppen och Safran.

 

PRESS CONTACTS

EURENCO

Benjamin Gautier, Group Communication Manager,

b.gautier@eurenco.com

T +33 6 77 56 92 09

Vi är mycket stolta över att välkomna Suzanne till vårt team. Hon kommer att vara en stor tillgång när det gäller att möta de kommande utmaningarna..

Thierry FRANCOU

Ordförande och VD för EURENCO

Det är med stor energi och stolthet som jag ansluter mig till det här teamet som står till tjänst hos en viktig strategisk aktör som EURENCO.

Suzanne KUCHAREKOVA MILKO

Biträdande verkställande direktör med ansvar för EURENCO:s allmänna råd och gruppstöd

Our latest news

EURENCO à IDEX

EURENCO à IDEX

EURENCO-team är på plats på IDEX i Abu Dhabi den 20-24 februari! Kom och besök oss i vår monter (07-A15) i den franska paviljongen! ANDRA NYHETER