Om oss

FORSKNINGSCENTREN

MEDARBETARE

MILJONER EURO I OMSÄTTNING

VÅR VERKSAMHET

VÅR OMSÄTTNING

EURENCO skapades 2004 efter sammanslagningen av SNPE ”Explosifs & Propulseurs” och NEXPLO. Från dessa företag har EURENCO ärvt en etablering i flera europeiska länder och en hög kunskapsnivå inom energimaterial.

EURENCO är ledande i Europa inom sprängämnen, drivmedel och militära bränslen och företaget levererar också sprängämnen till den civila sektorn (olje- och gasborrning, gruvdrift) och har världens största produktionskapacitet på 2-EHN (bränsletillsats).

VÅRT EXISTENSBERÄTTIGANDE

EURENCO är en nyckelaktör inom försvarssektorn, i den högsta maktens tjänst i Frankrike och i Europa. Vi designar, producerar och levererar innovativa produkter och lösningar med högt mervärde inom pyroteknik och kemikalier.

 

VÅRT UPPDRAG

Utforma och tillverka och följa upp högpresterande produkter och lösningar inom sektorn för energimaterial för försvaret och derivat av dessa för civila tillämpningar under hela deras livscykel.

 

VÅR VISION

Stärka vår position som referensaktörerna i Europa och bli världsledande inom alla våra affärssektorer.

EURENCO drivs av en erövrings- och innovationsanda. Genom att sprida de bästa lokala metoderna mellan våra anläggningar strävar vi efter att utveckla alla våra talanger och stärka vårt tekniska ledarskap. Genom att tänka globalt och agera lokalt skapar vi snabbare mervärde till förmån för våra kunder.

 

VÅRA VÄRDEN

Säkerheten först

Garantera säkerheten för våra anställda, våra kunder, slutanvändarna av våra produkter och våra anläggningar.

Kundnöjdhet

Lyssna noga på våra kunder, förutse deras behov och förnya oss för att ge dem mervärde, samtidigt som vi stärker vår lönsamhet.

EURENCO-teamets kraft

Att vinna som ett team, dra nytta av våra kunskaper och utveckla vår känsla av tillhörighet.