EURENCO-NYHETER

NYA PRODUKTER VERYONE

VERYONE MEDDELAR ATT DE LANSERAR ETT UTBUD AV NYA TILLSATSER

VeryOne, ett dotterbolag till EURENCO som har specialiserat sig på tillsatser för dieselbränslen, erbjudernu ett utökat utbud av tillsatser som kompletterar flaggskeppsprodukten (NEH).

De nya produkterna som erbjuds är smörjmedelstillsatser och antistatmedel som är viktiga för optimal och säker drift av dieselmotorer. VeryOne kommer också att erbjuda skräddarsydda tillsatsblandningar som består av de nya tillsatserna och NEH.

De nya produkterna är avsedda för de europeiska, amerikanska och kinesiska marknaderna.

Lanseringen är ett nytt steg mot diversifiering av VeryOne-erbjudandet.

ANDRA NYHETER