EURENCO-NYHETER

14 juli

Franska nationaldagen

Som europeisk ledare inom militära sprängämnen, pulver och bränslen är EURENCO stolt över att vara en viktig aktör inom försvarssektorn som tjänar Frankrikes och Europas suveränitet.

Glad 14 juli till alla!

ANDRA NYHETER