EURENCO-NYHETER

T

EUROPEISKA KOMMISSIONEN BEVILJAR FLERA BIDRAG FÖR ATT STÖDJA EURENCOS KAPACITETSÖKNING INOM RAMEN FÖR ASAP-PLANEN

Som en del av ASAP-planen (Act in support of ammunition production) har Europeiska kommissionen beviljat nästan 76 miljoner euro i bidrag till EURENCO-gruppen för att stödja projekt för att öka produktionskapaciteten i Frankrike och Sverige. EURENCO, som är ledande i Europa inom energetiska material, kommer helt och hållet att axla sin roll som en viktig försvarsaktör i suveränitetens tjänst som en del av denna exempellösa europeiska insats.

Detta historiska stöd från Europeiska kommissionen stärker och påskyndar våra egna ansträngningar, som inleddes 2020 vid alla koncernens anläggningar, för att öka vår produktionskapacitet för pulver, sprängämnen, modulära laddningar för artilleri och ammunitionsladdningar. EURENCO kommer därmed att öka sin pulverproduktion med en faktor 10, fördubbla sin produktionskapacitet för modulära laddningar (2026) och fördubbla sin produktion av ammunitions- och sprängämnesladdningar (2025).

EURENCO är stolt och hedrad över denna förtroendemarkering från Europeiska kommissionen.

ANDRA NYHETER