EURENCO-NYHETER

EURENCO STYRKER SIN STÄLLNING I SORGUES

Den 30 mars 2021 besökte Renaud MUSELIER, ordförande för Région Sud och ordförande för Frankrikes regioner, EURENCO-anläggningen i Sorgues för att påbörja arbetet med den nya avfallshanteringsstationen vid Sorgues-anläggningen (STARS) och på så sätt inleda den första fasen av projektet att öka produktionskapaciteten.

Efter en demonstrationsfas kommer denna innovativa biologiska hanteringsenhet att minska anläggningens flytande utsläpp tiofalt och den kommer också att förses med kolhaltigt avfall från lokala aktörer. Den kompletterar åtgärder som kopplas till den cirkulära ekonomin och som EURENCO genomfört i mer än 20 år och vilket också gör det möjligt att producera tillsatser från avfall som härrör från tillverkning av sprängämnen. Byggnadsarbetet kommer att tillhandahålla en fullt fungerande anläggning inom två år.

Under detta besök tillkännagav EURENCO också att lokaler har förvärvats i Sorgues som gör det möjligt att slutföra överföringen av huvudkontorets alla funktioner före slutet av sommaren 2021. Detta kommer även att stärka avdelningen för innovation, forskning och utveckling.

PRESSKONTAKTER

Benjamin Gautier, koncernens kommunikationschef,

b.gautier@eurenco.com

T +33 6 77 56 92 09

 

Installationen är det första steget i projektet att modernisera anläggningen. Dess idrifttagning kommer att vara ett viktigt steg för att uppnå vårt mål att dubbla vår verksamhet till 2025. Jag vill tacka regionen och staten för det stöd som tilldelats oss inom ramen för återhämtningsplanen och som har hjälpt oss att bibehålla denna ambitiösa bana som kommer att stärka vår roll som världsledande inom tillsatser och att bibehålla platsen som nummer ett i Europa vad gäller produktion av okänsliga sprängämnen samtidigt som vårt miljöavtryck minskas

Thierry FRANCOU

VD och Styrelseordförande för EURENCO

ANDRA NYHETER