EURENCO-NYHETER

EURENCO SLUTFÖR ÖVERFÖRINGEN AV HUVUDKONTOR OCH INVESTERAR I SITT INDUSTRIELLA VERKTYG I SORGUES

Som en del av sin färdplan mot 2025 tillkännager EURENCO att flytten av huvudkontoret till Sorgues (84) nära Avignon kommer att slutföras. Förutom stora investeringar som pågår i industrianläggningar är förvärvet av mer än 3 000 m² kontor nära produktionsplatsen ett nytt konkret steg i koncernens tillväxtplan.

Projektet presenterades för personalrepresentanterna onsdagen den 10 mars och dess huvudsyftet är att samla personal från produktionsanläggningens huvudkontor och centrala funktioner till hösten 2021. Detta kommer även att stärka forsknings- och utvecklingsavdelningarna och förbereda koncernen för framtiden. En del av lokalerna skulle kunna öppnas upp för att sätt i gång inkubatorer och då särskilt inom området cirkulär ekonomi.

PRESSKONTAKT

Benjamin GAUTIER

+33 (0)6 77569209

b.gautier@eurenco.com

Projektet utgör inte bara ny etapp för anläggningen i Sorgues men också för hela koncernen. Projektet bekräftar vår önskan att förankra oss på de platser där vi redan är verksamma, att utveckla vår verksamhet för att möta morgondagens utmaningar samtidigt som vi snabbar på industriella investeringsprojekt som är nödvändiga för denna tillväxt

Thierry FRANCOU,

VD och Styrelseordförande för EURENCO

ANDRA NYHETER