EURENCO-NYHETER

EURENCO slutför flytten av sitt huvudkontor till Sorgues

EURENCO-koncernen meddelar att den har förvärvat mer än 3000 m2 kontorslokaler i Sorgues nära Avignon (Vaucluse).


Denna åtgärd, som ingår i omvandlingsplanen för Sorgues 2025, kommer att göra det möjligt att samla koncernens viktigaste centrala funktioner kring den allmänna ledningen och medlemmarna i den verkställande kommittén.


Forsknings- och utvecklingsgrupperna som arbetar med sprängämnesverksamheten och gruppen för moderniseringsprojektet i Sorgues kommer att ansluta sig till dem under våren 2022 efter en arbetsfas som kommer att mobilisera lokala företag.

 

PRESSKONTAKT

Benjamin GAUTIER

+33 (0)6 77569209

b.gautier@eurenco.com

Förvärvet gör det möjligt att slutföra flytten av huvudkontoret och omgruppera teamen i moderna och säkra lokaler. Det är en konkret del av vår önskan att stärka vår territoriella förankring och kompletterar det arbete som inletts med det industriella verktyget på Sorgues-området.

Thierry FRANCOU,

VD och Styrelseordförande för EURENCO

ANDRA NYHETER

Suzanne KUCHAREKOVA MILKO blir vice VD för EURENCO

Suzanne KUCHAREKOVA MILKO blir vice VD för EURENCO

Suzanne KUCHAREKOVA MILKO börjar på EURENCO som vice verkställande direktör med ansvar för det allmänna rådet och koncernstödet den 1 oktober 2021. Suzanne KUCHAREKOVA MILKO har en masterexamen i...