EURENCO-NYHETER

EURENCO slutför flytten av sitt huvudkontor till Sorgues

EURENCO-koncernen meddelar att den har förvärvat mer än 3000 m2 kontorslokaler i Sorgues nära Avignon (Vaucluse).


Denna åtgärd, som ingår i omvandlingsplanen för Sorgues 2025, kommer att göra det möjligt att samla koncernens viktigaste centrala funktioner kring den allmänna ledningen och medlemmarna i den verkställande kommittén.


Forsknings- och utvecklingsgrupperna som arbetar med sprängämnesverksamheten och gruppen för moderniseringsprojektet i Sorgues kommer att ansluta sig till dem under våren 2022 efter en arbetsfas som kommer att mobilisera lokala företag.

 

PRESSKONTAKT

Benjamin GAUTIER

+33 (0)6 77569209

b.gautier@eurenco.com

Förvärvet gör det möjligt att slutföra flytten av huvudkontoret och omgruppera teamen i moderna och säkra lokaler. Det är en konkret del av vår önskan att stärka vår territoriella förankring och kompletterar det arbete som inletts med det industriella verktyget på Sorgues-området.

Thierry FRANCOU,

VD och Styrelseordförande för EURENCO

ANDRA NYHETER