EURENCO-NYHETER

EURENCO KOMBINERAR UTVECKLING, INDUSTRIELL TILLVÄXT PÅ LANDSBYGDEN OCH MILJÖ

EURENCO har inlett ett stort projekt för att inrätta en behandlingsanläggning för mark som förorenats med pyrotekniska produkter i Bergerac. Den här anläggningen är i drift i Angoulême sedan 2006 och den har möjliggjort en restaurering av 200 hektar av en gammal krutanläggningen som funnits där i nästan 200 år. Eftersom den här anläggningen har behandlats fullständigt och tack vare den erfarenhet som förvärvats under de senaste åren, har koncernen EURENCO för avsikt att fortsätta med sin verksamhet att hantera historiska föroreningar. Installationen förväntas skapa cirka tio direkta arbetstillfällen och lika många indirekta arbetstillfällen när den tas i drift 2023.

Syftet med utvidgningen av EURENCO:s verksamhet och inrättandet av en anläggning med unik kapacitet i Frankrike är att göra Bergerac-anläggningen till en nationell plattform för sanering av jord och slam som innehåller gammalt krut från världskrigen.

Anläggningen möjliggör industriell och robust hantering av upp till 20 000 ton mark per år i full överensstämmelse med säkerhet, miljö och lagstiftning. Den kan dekontaminera jord som innehåller pyrotekniska produkter som exempelvis är baserade på nitrocellulosa, men även lösningsmedel och kolväten i rimliga mängder. Anläggningen gör det också möjligt att återställa 35 hektar mark från den tidigare krutanläggningen i Bergerac där EURENCO har för avsikt att utveckla nya aktiviteter. Anläggningen använder sig av avancerad och pålitlig teknik som regelbundet förbättras. Den har varit i drift i över 13 år och hög miljöprestanda är en del av dess design.

PRESSKONTAKT

Benjamin GAUTIER

+33 (0)6 77569209

b.gautier@eurenco.com

Denna unika hanteringskapacitet i Europa gör det möjligt att erbjuda konkurrenskraftiga priser och på så sätt påskynda eliminering av föroreningar som ärvts från tidigare generationer..

Thierry FRANCOU,

VD och Styrelseordförande för EURENCO

ANDRA NYHETER

EURENCO à IDEX

EURENCO à IDEX

EURENCO-team är på plats på IDEX i Abu Dhabi den 20-24 februari! Kom och besök oss i vår monter (07-A15) i den franska paviljongen! ANDRA NYHETER