EURENCO-NYHETER

T

En exceptionell övning på industriplattformen EURENCO Bergerac.

Torsdagen den 26 januari ägde en exceptionell övning rum på industriplattformen EURENCO Bergerac. Övningen, som organiserades av brandkåren i Dordogne – SDIS24, syftade till att testa reaktionsförmågan hos flera insatsstyrkor under en gemensam operation med ett syreutsläpp på anläggningen.

Totalt deltog mer än 10 brandmän med flera fordon och en drönare i denna unika övning i Dordogne.

Ett effektivt lagarbete som gjorde det möjligt att organisera denna viktiga övning för att garantera allas säkerhet.

ANDRA NYHETER