EURENCO-NYHETER

AVTALET MED NEXTER

NEXTER LÄGGER EN STOR BESTÄLLNING HOS EURENCO

PÅ MODULÄRA ARTILLERILADDNINGAR

Inom ramen för det avtal som Generaldirektoratet för beväpning (DGA) meddelade den 11 maj har Nexter lagt en betydande order hos EURENCO, Europas ledare inom energimaterial för leverans av modulära artilleriladdningar. Totalt kommer 70 000 moduler att tillverkas på EURENCOs anläggning i Bergerac och levereras mellan 2021 och 2022 till den franska armén för användning i CAESAR©-systemet.

Detta avtal gör det möjligt att stödja och stärka den franska ammunitionssektorns produktionskapacitet till förmån för armén men också för att förbättra flexibiliteten på EURENCOs anläggning i Bergerac. Förhandlingarna inleddes i januari 2020 och trots de begränsningar som hälsokrisen införde trädde detta avtal i kraft så snart som möjligt tack vare alla aktörers ansträngningar.

De modulära laddningarna är avsedda för CAESAR®-systemet och de uppfyller kraven i NATO standarden ”JBMoU” vilket gör dem kompatibla med alla artillerisystem på 155 mm som överensstämmer med denna standard. Dessa moderna artilleriladdningar – med 1 till 6 moduler beroende på önskat eldområde – ersätter konventionella gargousse-laddningar. Med endast två typer av moduler, levande laddning och långsamma laddning, möjliggör detta framdrivningssystem en säkrare implementering och enklare driftanvändning samtidigt som säkerheten garanteras för användarna trots en ökad eldhastighet. Slutligen gör dess modularitet det möjligt att minska det logistiska fotavtrycket och minska ammunitionsförsörjningsbehovet för artillerienheten.

ANDRA NYHETER